Jak řešit případné poškození, nehody, funkčnost

21.09.2022 - Rentall.cz, rentall radí

Pokud se vám stane, že půjčenou věc jakkoliv poškodíte, je to nepříjemné, ale určitě ne neřešitelné.

Nezapomeňte, že pořád je to věc a kolikrát nemusí jít ani o vaše zavinění. V předávacím protokolu byste měli mít uvedenou i výši náhrady, která bude hrazena ze složené kauce, případně doplatkem. Půjčovny jsou pro tyto případy pojištěny, takže vaše spoluúčast nemusí být vysoká, bude-li vůbec nějaká.

 

Půjčovny, kryjte se

 

Předávací protokol by měl být pro obě strany doslova neprůstřelný. Půjčovna musí být maximálně kryta v případě poškození, ztráty, odcizení. Zákazník zase musí znát svá práva v případě, že půjčenou věc poškodí. Je na každé půjčovně, jaká pravidla si zavede. Jestliže bude penalizovat zákazníka už při drobné oděrce, těžko může počítat s tím, že se zákazník někdy vrátí. Je to o nastavení určité rovnováhy a do jisté míry tolerance.

 

Přesto buďte obezřetní a dávejte si pozor. Neříká se nadarmo, že pokud chceš něco rozbít, půjč to.